تازه ماندن اجساد و بدنهای پاکان

*تازه ماندن بدن مرحوم ملا احمد نراقی
شخص موثقی از مرحوم آیت ا... العظمی آقای نجفی مرعشی نقل کرد روزی با پدرم
به صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلامـ رفتیم.ناگهان متوجه شدیم در گوشه ای از صحن عده ای اجتماع کرده اند نزدیک رفته و در کمال تعجب مشاهده نمودیم
قبر مرحوم ملا احمد نراقی خراب شده وبدن ایشان نیز پیدا شده است
در حالی که آن بدن سالم باقی مانده است. پدرم به نزدیکی بدن رفت دست او را بلند کرده او بوسید و فرمود:دست او مانند دست کسی بود که تازه خوابیده است.
منبع:کتاب شرح احوال و آثار ملا احمد نراقی ص 509
*تازه بودن بدن شیخ طوسی
یکی از موثقین نقل کرد وقتی که در نجف ساکن بودم. روزی مرحوم آیت ا.. العظمی خویی پدرم را خواست.
من نیز به همراه پدرم خدمت آن بزرگوار رسیدیم.
ایشان رو به ما کرده و فرمودند:جنازه شیخ طوسی در حال تعمیر قبر نمایان شده 
و قرار است با چندد نفر به زیارت بدن آن مرحوم برویم.
لذا خواستم شما هم همراه من باشید.با هم به سوی مقبره شیخ طوسی رفتیم.
مرحوم آیت ا... العظمی آقای حکیم.و مرحوم آیت ا... شاهرودی و عده ای دیگر هم آمده بودند.
همه ما مشاهده کردیم که جنازه شیخ طوسی پس از گذشت قرنها
تازه و سالم مانده است نیمی از محاسن ایشان رنگ حنا داشت و ناخن ها نیز حنا بسته شده بود.
قد ایشان متوسط بدن لاغر اندام و گویا پوست بدن به استخوانها چسبیده بود.
پس از آنکه حضرات آیات عظام بدن شیخ را زیارت کردند آقای حکیم
دستور فرمودند قبر مطهر آن بزرگوار را بپوشانند و سنگ مرمر اعلایی هم بر روی قبر ایشان بگذارند.
*تازه بودن بدن قطب راوندی
مرحوم آیت ا... العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی فرمودند:با مرحوم آقای سید محمد تقی خوانساری به
خوانسار رفتیم. مرحوم آخوند محمد حسن جلالی نقل کرد.
استادم آقا شیخ محمد حسن (وی نیز از اساتید آقای خوانساری ومورد اعتماد ایشان بوده است) فرمود : وقتی که صدر اعظم (قریب به زمان مشروطیت) صحن مطهر قمـ را تعمیر می کرد.
در اثر تعمیر رو زنه ای به قبر قطب راوندی باز شده بود. 
من رفتم و از نزدیک دیدم که دو سر زانوی قطب راوندی سالم است.
سر خود را داخل قبر کردم و سر زانوی آن بزرگوار را بوسیدم.
در حالی که اثری از فرسودگی در آن نبود و هیچ تاثیری هم در اثر بوسیدن من به وجود
نیامد... مرحوم آیت ا... اراکی می فرمودند:من قبلا این داستان را شنیده بودم
و این مطلب هم بین مردم قم متواتر بود که جنازه مرحوم قطب راوندی تازه است.


به نقل از کتاب آیت ا.. محسن خرازی