ولایت فقیه


برگرفته از نوار مصاحبه و خاطرات دوستان:


همیشه در صحبت ها قسمتی از وصیت نامه یک شهید را می گفت:

تند تر از امام و(ولایت فقیه) نروید که پایتان خرد می شود.

از امام هم عقب نمانید که منحرف می شوید.
می گفت: حول یک محور بروید. یک مثال نظامی هم میزد:ببینید شبها که می رویم رزم شبانه

یک بلد چی جلوی ستون است. فقط او راه را می شناسد.ما بقی افراد حتی فرمانده پشت سر اوست.

این بلدچی راه را رفته و برگشته اگر تندتر از او حرکت کنیم روی مین می رویم.

اگر هم عقب بمانیم یا اسیر می شویم یا کشته.

ما الان در کشورمان یک بلدچی داریم که همه باید پشت سر او باشند. او کسی نیست جز رهبــر عزیز ما


محمد در وصیت نامه اش به این نکته هم اشاره کرده بود:عزیزان امام را هم چون خورشیدی در بر بگیرید

وبه دورش بگردید.ازمدار او خارج نشوید که نابودیتان حتمی است.                 ***در نوار مصاحبه به عنوان آخرین سوال از محمد رضا تورجی زاده پرسیدند:

اگر پیامی برای مردم دارید بفرمایید.محمد هم گفت:آخرین پیام من این است که قدر امام وولایت فقیه را داشته باشید.

خداوندمی گوید:اگر شکر نعمت کردید نعمت را افزون می کنم.

اگر هم کفران نعمت کردید از شما آن را می گیرم.شکر گذاری از خدا فقط دعا برای امام نیست.

قدر امام را بدانید.مواظب باشید دل امام به درد نیاید و خدای ناکرده از ما به امام زمان(عج) شکایت نکند.

ما بر اساس نیازی که به اسلام داریم باید تلاش کنیم اسلام به ما هیچ نیازی ندارد.

خداوند خودش در قرآن می فرماید:اگر شما امت اسـلام را یاری نکردیدشما را برمی دارم و امت دیگری

را قرار می دهم که اسلام را یاری کنند.

مسئله دیگر حمایت از شخصیت های مملکتی است که پشت سر ولایت قرار دارند.

مثل آیت ا.. خامــنه ای و مشکینی و...

ما ضربه خوردیم.شهید مظلوم بهشتی را نا جوان مردانه از ما گرفتند. فقدان او درد بزرگی برای جامعه ما بود.

***