چرا رهبری به صورت شورایی اجرا نمی شود این شیوه موجب بهره مندی از

دیدگاه های بیشتر ودر نتیجه کارآمدی بالاتر در رهبری نمی شود؟اصلی ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است . 

آیت الله امینی در این باره می گویند: <<رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقا من در ان جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم پس از صحبت های متفرقه عرض کردم اجازه بدهید ما در کمیسیون هستیم رهبری شورایی را حذف کنیم چون ماخذ شرعی ندارد>>(1)

حضرت آیت الله مصباح نیز در این باره می فرمایند: << والی و حاکم حکومت اسلامی همیشه ودر همه زمانها یک نفر است.

حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور می نمایند,ولایت فقها سلب می شود.>>

در زمان حضرت علی علیه السلام هم  امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ولایت بر مردم نداشتند.

امام حسین (ع) زمان امام مجتبی(ع) به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن (ع) به وی فرمود:<< یا قیس

انه امامی یعنی الحسن (ع)>> (2) ای قیس! او  یعنی امام حسن (ع) امام ورهبر من است.


<< از نظر بیشینه تاریخی ولایت شورایی در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت تنها در یک مورد شورا تشکیل شد(4) که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور..

در باره رهبری شورایی متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران همگی ساکت اند(و هیچ فقهی پیش از آن به طرح این ایده نپرداخته است)>>(5) البته

ولی فقیه از نظر مشورتی دیگر فقها و کار شناسان استفاده می کند این به معنی مدیریت جمعی که در رهبری 

شورایی دنبال می شود _ نیست.

*******************************


 پی نوشت ها:


1_آیت الله امینی http://www.noormags.com

2-  بحارالانوار,ج44,ص61,: فقال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین ع قم فبایع ثم قال یا قیس قم فبایع

فالتفت الی الحسین ع ینظر ما یامره فقال یا قیس انه امامی یعنی الحسن ع

3-پاسخ به شبهات ولایت فقیه http://www.hawzah.net

4-اشاره به شورای سقیفه است

5-چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه,مصطفی جعفر پیشه فرد ص82 و 83