چرا چشمان علی در میان مردم اشک آلود شد...؟!


ابان از سلیم نقل می کند: در مسجد رسول الله(ص) به عده ای که گرد هم نشسته بودند برخوردم که همه ی آنان هاشمی بودند,بجز سلمان و ابوذر و مقداد و محمد بن ابوبکر و عمربن ابی سلمه و قیس بن سعدبن عباده که هاشمـی نبودند.

عباس به علی علیه السلام گفت: رای ونظر شما درباره خلیفه دوم چیست که نگذاشت
از قنفذ هم مانند سایر کارمندانش غرامت بگیرند؟

علی علیه السلام نگاهی به کسانی که اطرافش بودند کرد و چشمانش پر از اشک شد و بعد فرمود:
دومی خواست بدین وسیله از قنفذ به خاطر ضربتی که با تازیانه به فاطمه سلام الله علیها
زده بود تشکر کند. همان ضربتی که فاطمه سلام الله علیها به خاطرش از دنیا رفت در حالی که اثر تازیانه همچون بازو بندی در بازویش نمایان بود.


کتاب اسرار آل محـمـد(ص) صفحه 118 حدیث چهاردهم