حدیث طیر - شرح فضیلت امیرالمومنین علی(ع) در کتب اهل سنت


انس بن مالک خادم پیامبر نقل می کند: روزی ام ایمن کنیز پیامبرپرنده پخته ای(مرغی) را خدمت پیامبر آورد..

پس رسول الله فرمود"اللهم ائتنی باحب خلقک الیک یاکل معی من هذا الطیر"

خدایا محبوبترین خلقت(افضل خلقت) در نزد خودت بیاید بامن از این پرنده تناول کند.

انس میگوید:

من گفتم ای کاش مردی از انصار بیاید و با پیامبر هم غذا شود.

(چون انس از انصار بوده است)

من نگاهم به در بود"

ابوبکر آمد و رسول خدا رد کرد..

عمر آمد و باز رسول خدا رد کرد..

علی (ع) آمد و خواست بیاید داخل. گفتم پیامبر مشغول کاریست.و منعش کردم...

رفت بعد از مدتی بار دوم در زدند.. رفتم و دیدم باز علی(ع) است.گفتم ای علی(ع) پیامبر مشغول کاریست.

مرتبه سوم که باز علی(ع) آمد و من منعش کردم .پیامبر فرمود انس در را باز کن . علی(ع) آمد.

پیامبر فرمود : ای علی(ع) چرا دیر کردی. علی(ع) فرمود ای رسول خدا من سه بار آمدم و انس مرا از داخل شدن منع کردو به من گفت مشغول کاری هستید.

پیغمبر اکرم خطاب به انس علت را پرسید و انس 

گفت:ای رسول خدا من دعای شما را شنیدم(می دانستم هرکس باشما هم غذا شود فضیلت بالایی هم در نزد شما و هم در نزد خدا خواهد داشت)علاقه مند بودم این فرد از قوم من باشد(انصار)..

انس فضیلت علی(ع) را شناخت و در اواخر عمرش که بیمار بود به محمد بن حجاج که  توهین به علی (ع) کرد. گوشزد کرد و قسم یاد کرد که عین واقعیت است.

و محمد بن حجاج نیز گفت من با خدای عالم عهد و پیمان می بندم از علی (ع) بدگوئی نکنم.

و این حدیث صحیح و شرایط شیخین اهل سنت یعنی بخاری و مسلم را هم دارد.

و ابی سعید خدری و السفینه نیز روایت کرده اند.


سنن النسائی الکبری ج5 ص 107 ح8398

ذهبی - تاریخ الاسلام ج 3