در گذشته دانشمندان جهان به موریانه تهمت های زیاد می زدند..

می گفتند آن حیوان در اثر علاقه ای که به ماده ی اصلی چوب(سلولز) دارد,سبب می شود

که یک جنگل تمام و کشت و زارها و خانه های چوبی را از بین ببرد.

 اماچیزی نگذشت که دانشمندان یک فایده ی مهم برای این حیوان کشف کردند در مجمعی که کارشناسان 9 کشور در آن جمع بودند.

 گفته شد که موریانه در مناطق حاره , زیرزمینهایی حفر می کند که سبب حاصلخیزی زمین می شود در اثر این کشف جلسات زیادی برای مطالعه در رشته فواید و مضار موریانه تشکیل شد.

سپس معلوم شد که در حدود دوهزارنوع موریانه که هر یک دارای فوائدی می باشند وجود دارد. بهترین فوائد آنان برای کشاورزان آفریقایی اینست که خاکهای بسیار سخت را سوراخ می کنند و خاکی بسیار نرم و تازه در دسترس زارعین قرار می دهند و چون موریانه ها از خشکی زیاد 

می ترسند وجود آنها در هرکجا که باشد.

علامتیست که در این ناحیه در زیر زمین کم و بیش آب وجود دارد لذا کشف این فوائد سبب شده که در قلع و قمع کردن این حیوانات تجدید نظر کنند این نمونه ای از فوائد حیوان کوچکی به نام موریانه بود که همه مردم از او کمال ناراحتی را دارند.. 

بنابراین

ما به حکم عقل و وجدان باید اقرار کنیم که هیچ چیز در عالم بدون فائده و حکمت خلق نشده است...