.صلی الله علیک یا اباعبدالله(ع)


انگار که توبه های من بیهوده است
این قلب نمی شود همان که بوده است
مانند هوای شهر تهران شده ام
باران زده ای که همچنان آلوده است..